«Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау
басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің
«Облыстық қан орталығы» шаруашылық жүргізу
құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

Коммунальное государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Областной центр крови»
коммунального государственного учреждения «Управление
здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»

Қан тапсыр да, өмірді құтқар!

Жұмыс тәртібі: Дс-Жм 08:00-ден 17:00-ге дейін
Донорларды қабылдау:

Дс-Жм сағат 08:00-ден 13:00-ге дейін, Сн-Жс — демалыс

Қабылдау бөлімі: 8(7152)46-57-97
Қан орталығының тіркеу орны: 8(7152)46-75-86
Медициналық қызметтерді тұтынушыларды қолдау қызметі: 8(7152)46-08-35

E-mail: Blood_zdrav@sqo.gov.kz
Петропавл қаласы,  Театральная көшесі, 56

O (I) A (II) B (III) AB (IV)
Rh+ Rh- Rh+ Rh- Rh+ Rh- Rh+ Rh-
 
Берілген топтағы қанның қоры және резус факторы жеткілікті мөлшерде.
 
Қанның қоры жеткіліксіз, толтыру үшін келу қажет.
 
Қан қоры ең төмен шекке жетті.

Сайтқа авторландыру

Сайтқа тіркелу

Объявление №216 Объявление о проведении закупа товаров способом тендера

Ұйымдастырушы: Солтүстік Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасы Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің «Облыстық қан орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны(, , Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск ул. Театральная 56, тел.: +7 7152 46-57-97, e-mail: blood_zdrav@sqo.gov.kz)
Ерекшелігі: Тауарлар
Әдіс: Ашық байқау
Басталу күні: 29.12.2023
Аяқталу күні: 19.01.2024
Күйі: Аяқталды

Мазмұны:

Тендер өткізу туралы хабарландыру

 

            "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Облыстық қан орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны БСН 000440003593, СҚО Петропавл қаласы, Театр көшесі, 56, тендер тәсілімен келесі тауарды сатып алуды өткізу туралы хабарлайды:

            Saxo ID-Reader жартылай автоматты анализаторына арналған тікелей және жанама антиглобулин сынамасын қоюға арналған гельдік карталар.

            Saxo ID-Reader жартылай автоматты анализаторына арналған тікелей және жанама антиглобулин сынамасын қоюға арналған гельдік карталар (3 орау) – 8 100 000 (сегіз миллион жүз мың) теңге..

            Медициналық бұйымдарды жеткізу орны: СҚО, Петропавл қ., Театр көшесі, 56, қойма.

            Медициналық бұйымдарды жеткізу мерзімдері: Тапсырыс берушінің өтінімі жазбаша түрде не электрондық пошта арқылы берілген сәттен бастап күнтізбелік 15 күн ішінде.

            Тендерлік құжаттама пакетін 2024 жылғы "18" қаңтарға дейінгі мерзімде мына мекенжай бойынша алуға болады: СҚО, Петропавл қ., Театр көшесі, 56, каб. 507. уақыты сағат 08-00-ден 17-00-ге дейін немесе электрондық пошта арқылы bloodgz@mail.ru немесе веб-сайтта: www.ock.sko.kz.

            Тендерлік өтінімдерді ұсынудың соңғы мерзімі 2024 жылғы 19 қаңтарда сағат 11.00 - ге дейін.

            Тендерлік өтінімдері бар конверттер 2024 жылғы 19 қаңтарда жергілікті уақытпен сағат 12.00-де мына мекенжай бойынша ашылады: СҚО, Петропавл қ., Театр көшесі, 56, Облыстық қан орталығы, акт залы.

            Әлеуетті өнім берушілер тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу кезінде қатыса алады.

            Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон арқылы алуға болады: 8 (7152) 36-08-84

Тендерлік комиссияның құрамы:

Төраға: Андрей Владимирович Мячин;

Төраға орынбасары: Татьяна Ивановна Ширина;

Тендер комиссиясының мүшелері: Ошуркова Ксения Александровна;

Наталья Владимировна Казенных;

Инна Григорьевна Габдулхакова;

Тендерлік комиссияның хатшысы: Асанова Ботагөз Талғатқызы

 

 Объявление о проведении тендера

 

            Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Областной центр крови» Коммунального государствекнного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» БИН 000440003593, СКО город Петропавловск, ул. Театральная, 56, объявляет о проведении закупа способом тендера следующего товара:

            Гелевые карты для постановки прямого и непрямого антиглобулинового теста для полуавтоматического анализатора Saxo ID-Reader.

            Гелевые карты для постановки прямого и непрямого антиглобулинового теста для полуавтоматического анализатора Saxo ID-Reader (3 упаковки) – 8 100 000 (Восемь миллионов сто тысяч) тенге.

            Место поставки медицинских изделий: СКО, г.Петропавловск, ул. Театральная, 56, склад.

            Сроки поставки медицинских изделий: в течение 15 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика в письменном виде либо посредством электронной почты.

          Пакет тендерной документации можно получить в срок до «18» января 2024 г. включительно по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Театральная, 56, каб. 507, время с 08-00 до 17-00 часов или по электронной почте по адресу bloodgz@mail.ru либо на веб-сайте: www.ock.sko.kz.

          Окончательный срок представления тендерных заявок до 11.00 часов 00 минут 19 января 2024 года.

          Конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 12 часов 00 минут местного времени 19 января 2024 года по следующему адресу: СКО, г.Петропавловск, ул. Театральная, 56, Областной центр крови, актовый зал.

          Потенциальные поставщики могут присутствовать при вскрытии конвертов с тендерными заявками.

            Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:                         8 (7152) 36-08-84

Состав тендерной комиссии:

Председатель: Мячин Андрей Владимирович;

Заместитель председателя:   Ширина Татьяна Ивановна;

Члены тендерной комиссии: Ошуркова Ксения Александровна;

                                                 Казенных Наталья Владимировна;

                                                Габдулхакова Инна Григорьевна;

Секретарь тендерной комиссии: Асанова Ботагоз Талгатовна

Байқау нәтижелері:

ПРОТОКОЛ № 14

итогов тендера по закупу медицинских изделий в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год

 

 

г. Петропавловск                                                                                29 января 2024 года

    

                                                                                                      10 часов 00 минут местного времени

            1. Тендерная комиссия в составе:

 

1. Мячин А.В.

председатель тендерной комиссии, заместитель директора по экономической части КГП на ПХВ «Областной центр крови»»;

2. Ширина Т.И.

 

заместитель председателя тендерной   комиссии, главный бухгалтер КГП на ПХВ «Областной центр крови»;

Члены комиссии:

 

 

3. Ошуркова К.А.

комплаенс-офицер;

4. Казенных Н.В.

специалист отделения контроля качества КГП на ПХВ «Областной центр крови»;

5. Габдулхакова И.Г.

главная медицинская сестра КГП на ПХВ «Областной центр крови»;

 

Асанова Б.Т.

 

 

секретарь тендерной комиссии, менеджер по государственным закупкам КГП на ПХВ «Областной центр крови».

 

провела тендер по закупу медицинских изделий в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год.

2. Сумма, выделенная для закупки, по лотам (в тенге):

 

№ лота

Наименование лота

Сумма, выделенная для закупа (тенге)

Объем

Место поставки

Срок и условия поставки

1

Гелевые карты для постановки прямого и непрямого антиглобулинового теста для полуавтоматического анализатора Saxo ID-Reader

8 100 000

3 упаковки

СКО, г. Петропавловск, ул. Театральная,56

В течении 15 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком

 

3. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

 

Наименование, адрес потенциальных поставщиков

1

ТОО «AUM+», г.Астана, ул.Мәриям Жагорқызы,21

 

4. Экспертная комиссия в составе: Андриевская Р.В. – специалист лаборатории отделения тестирования крови КГП на ПХВ «Областной центр крови» - присутствовала

5. Заявки потенциальных поставщиков, которые соответствуют квалификационным требованиям и иным требованиям тендерной документации:

 

Наименование потенциального поставщика

№ лота

Заявленная цена (тенге)

1

ТОО «AUM+», г.Астана, ул.Мәриям Жагорқызы,21

1

2 700 000

 

            6. Тендерная комиссия при рассмотрении представленных тендерных заявок исходила из минимальной цены и с учетом следующих критериев: соответствия тендерной заявки условиям Тендерной документации, квалификационных данных потенциального поставщика, качества закупаемого товара, сроков поставки, наличия помещений, удовлетворяющих условиям хранения медицинских изделий, опыт работы потенциального поставщика. Тендерная комиссия по результатам рассмотрения заявок путем открытого голосования РЕШИЛА:

1) признать выигравшей заявку участника тендера:

 

Наименование и адрес потенциального поставщика

№ лота

Заявленная цена (тенге)

Заявленное торговое наименование

 

ТОО «AUM+», г.Астана, ул.Мәриям Жагорқызы,21

1

2 700 000

Гелевые карты для постановки прямого и непрямого антиглобулинового теста для полуавтоматического анализатора Saxo ID-Reader (Liss/Coombs (112*12)

           

            2). Коммунальному государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Областной центр крови» Коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» заключить договор о закупках с ТОО «AUM+», г.Астана, ул.Мәриям Жагорқызы,21, в срок согласно пунктам 107,108 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг;

            4) Коммунальному государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Областной центр крови» Коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» разместить текст данного протокола об итогах на Интернет-ресурсе Заказчика.

За данное решение проголосовали:

ЗА – 5 голосов (Мячин А.В., Ширина Т.И., Ошуркова К.А., Казенных Н.В., Габдулхакова И.Г.);

Против – 0 голосов (ф.и.о. членов тендерной комиссии).

 

 

Подписи председателя, членов и секретаря тендерной комиссии

 

Председатель комиссии

 

 

Мячин А.В.

Заместитель председателя

 

Ширина Т.И.

Члены комиссии:

 

Ошуркова К.А.

 

 

 

Казенных Н.В.

Габдулхакова И.Г.

 

Секретарь комиссии:

 

Асанова Б.Т.

coronavirus
Государственные символы
Акорда
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
«БЖЗҚ» АҚ
Antikor
Премьер
egov
Әділет
Официальный интернет-ресурс Северо-Казахстанской области
Солтүстiк Қазақстан облысы әкiмдiгiнiң денсаулық сақтау басқармасы
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің ресми интернет-ресурсы
Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың «Саламатты Қазақстан» мемлекеттiк бағдарламасы 2011-2015 жж.
banner_anticorruption_rus
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ РЕСМИ САЙТЫ
4 fms_rus
A- A A+